van wie is de stad frontheader

,,De stad is van wie het beste met procedures omgaat”

Roeland van der Schaaf is wethouder voor Arbeidsmarkt, Stadsontwikkeling en Ouderen van de gemeente Groningen en vanuit die positie verantwoordelijk voor het woningbeleid van de stad. Hij vertelt over de problemen die de gemeente ervaart binnen het huurlandschap van de stad en over de plannen om daar wat aan te doen. datum:20140717 /locatie: The Netherlands, Groningen, Grote Markt 1 wethouder van Groningen Roeland van der Schaaf: Portefeuille: Arbeidsmarkt & Aanpak Jeugdwerkloosheid Gebiedsgericht werken (sociaal & fysiek) Maatschappelijk Vastgoed Stadsontwikkeling Wonen Monumenten Grondzaken Ouderen

Van wie is de Stad?
,,De stad moet van de bewoners zijn. Als gemeente overleg je met hen over de toekomstplannen van de stad, die vormen een onderdeel van bestemmingsplannen en bouwvoorschriften. Wanneer het daarin is vastgelegd, kunnen de bouwers binnen die kaders hun eigen gang gaan. De gemeente kan niet anders dan zich aan het bestemmingsplan houden. Terwijl je eigenlijk in gesprek met de buurt wil over hun ervaringen en wensen.”

De gemeente kan niet anders, maar zou de gemeente het wel anders willen?
,,Ja. Ik vraag me van sommige panden ook weleens af: ‘Hoe hebben we dit in vredesnaam kunnen toestaan?’ Maar de huidige bestemmingsplannen bieden daar de mogelijkheden voor. Buitenruimtes worden bijvoorbeeld volgebouwd en dat is niet prettig voor omwonenden. Deze praktijken willen we tegengaan met een nieuw bestemmingsplan, ‘paraplu bestemmingsplan’ genaamd, dat we binnen enkele weken presenteren. Het maakt een stop aan de mogelijkheden om panden op een rare manier uit te breiden.”

Kan ik hieruit concluderen dat jullie vergunningen strenger zullen beoordelen?
,,Ja, maar dat doen we sinds 1 juli ook al door middel van de omgevingstoets. Hierin bepalen we hoeveel kamers gebouwd mogen worden in een buurt. Dat deden we eerder al met de 15%-norm (een regeling  die bepaalde dat er 15% studenten in een straat mochten wonen). Deze norm breiden we uit naar de Omgevingstoets. Daarmee toetsen we ook de leefbaarheid en de volkshuisvesting.”

De 15%-norm was een farce. In sommige straten waar de norm al was behaald, bleven toch studenten komen. Zal de Omgevingstoets wel werken?
,,De 15%-regeling was inderdaad niet effectief. Het betrof alleen grote studentenhuizen en verhuurders kunnen het gemakkelijk ontwijken. De Omgevingstoets is beter, omdat veel meer afwegingen worden gemaakt. We merken het verschil al. Er zijn sinds de invoering van de toets nog maar drie vergunningen verleend, terwijl in de eerste helft van 2015 er zeventig zijn goedgekeurd. Veel meer vergunningen worden nu afgewezen.”

Wat is het probleem van het Groningse huurmilieu?
,,Op dit moment is het meeste te verdienen aan studenten. Die leveren per vierkante meter het meeste geld op. Vergelijken we deze situatie met die van Utrecht, dan wonen daar veel meer rijke mensen die ook een deel van het aanbod aan panden kopen. In Groningen zijn er te weinig mensen die de kamerverhuurders in de Schildersbuurt eruit kunnen kopen.”

En dat is een probleem?
,,De kamerverhuurders genieten nu op een monopoliepositie. Het is voor iedere markt beter als er concurrentie is. Maar dat is iets wat wij als gemeente niet kunnen beïnvloeden.”

Wat is uw ervaring met particuliere verhuurders?
,,Je kunt alles van ze vinden, maar het is niet zo dat ze hun panden slecht onderhouden. Als gemeente kijken we primair naar de buitenkant en of de openbare ruimte zonder gevaar kan worden betreden. De brandweer controleert de brandveiligheid, maar verder controleren we de panden niet intern. Niemand zit te wachten op de gemeente die in de badkamer komt snuffelen. Bovendien is er op grote schaal geen sprake van slecht onderhoud.”

Uit onderzoek naar uitspraken van de Huurcommissie van de afgelopen vijf jaar blijkt dat bij 247 panden de huur tijdelijk is verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken. Noemt u dat geen grote schaal?
,,Het is voornamelijk een kwestie van wat de gemeente mag. Door de deregulering van het rijk mogen we de panden niet meer aan de binnenkant controleren. Daar is de Huurcommissie voor.”

Uit onderzoek van Kences blijkt er niet zozeer een tekort aan studentenwoningen te zijn, maar dat er vooral een kwalitatief tekort heerst. Studenten willen liever een zelfstandig appartement dan een kamer in een studentenhuis. Hoe gaat de gemeente hiermee om?
,,Het is inderdaad niet moeilijk voor een student om in Groningen aan een kamer te komen. Alleen je ziet, dat ze liever iets anders willen, met een andere prijs-kwaliteitverhouding. Zelfstandige woningen lenen zich hier vaak voor. We werken al een paar jaar aan nieuwe woningen, onder de noemer BouwJong.”

bouwjong boek

 

Bouwmanifestatie BouwJong werd in 2010 in boekvorm gepresenteerd. Het boek staat vol maquettes van dertig projecten, maar de meeste zijn nooit gerealiseerd. 
,,Tja, we lopen achter de feiten aan. De manifestatie heeft veel vertraging opgelopen de afgelopen jaren. Dat heeft alles met de crisis te maken. Maar we zijn nu bezig met een inhaalslag. In Paddepoel, de Trefkoel, komen 450 eenheden. Er lopen projecten op het Station, Steenhouwerkade en de Trompsingel. Daarnaast pakken ook particulieren projecten op, die investeren meer in zelfstandige en grotere studentenwoningen.”

Wat is de oplossing?
,,De markt is krap, daardoor kunnen verhuurders veel geld vragen voor een kamer. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is. Wanneer BouwJong goed op stoom komt, ontspant de huurmarkt en dan verdwijnen de gevallen waar studenten te veel geld voor een kamer betalen. Ze krijgen de keuze om voor een betere optie te kiezen.”

Terugkomend op onze hoofdvraag. Van wie is de Stad?
,,Van wie het beste met de procedures om kan gaan, helaas. En dat zijn vaak niet de bewoners.”

Raadsleden Mechteld van Duin (SP) en Koen Castelein (D66) spreken zich uit over de nieuwe woningwet en de uitspraken van de huurcommissie. Zie het filmpje hieronder

HOME