We ontmoeten Martijn van Dalen. Martijn is juridisch adviseur bij juridisch adviesbureau Protega in Groningen. Hij zegt: “In de meeste gevallen waar ik kom, moet ik vaststellen dat er inderdaad te veel huur wordt betaald. Met een paar bureaus zijn we met een berekening op gekomen dat ongeveer 70% van de studenten in Groningen structureel teveel huur betaalt. Veel studenten zijn onwetend van deze te hoge huur. Huurbazen weten vaak ook niet dat wettelijk is vastgesteld hoeveel huur je per kamer moet betalen. Daar is veel onwetendheid over, dat er per aantal vierkante meters en aantal voorzieningen, er een prijs aan vast zit. Mensen denken dat het vrije markt is en dat iedereen zijn eigen prijzen mag bepalen, maar dat is absoluut niet het geval.“

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijk, landelijk orgaan dat bemiddeld in geschillen tussen huurders en verhuurders van kamers. In februari van dit jaar publiceerde RTL Nieuws een onderzoek dat zij deden naar uitspraken van de Huurcommissie. RTL analyseerde meer dan 21.000 uitspraken die de Huurcommissie deed in de periode 2010 – februari 2016. De huurder kreeg in 62,3% van de gevallen gelijk. De bedragen waarmee de huur wordt verlaagd, zijn fors. Bij permanente verlagingen gaat het gemiddeld om 142 euro, bij tijdelijke verlaging om gemiddeld 205 euro per maand.

Constructie huursubsidie

Er bestaat een constructie waarop huurders huursubsidie kunnen ontvangen. Dat is ook in het voordeel van de verhuurder want die kan op die manier zijn hoge huur innen. Dat werkt zo. Studenten hebben bijvoorbeeld een huis met één adres, waar meerdere mensen wonen. Deze huisgenoten delen hun sanitaire voorzieningen, keuken en andere gemeenschappelijke ruimtes. Verhuurders splitsen deze woningen regelmatig in kleinere, zelfstandige ruimtes. Dit betekent dat er minimaal een douche, toilet en keuken in moet zijn en dat de kamer een eigen huisnummer moet hebben. Op deze manier kan de student huursubsidie aanvragen.

Ombuigingslijst

Hoe ernstig het probleem van de constructie is, wordt duidelijk als we lezen in in ambtelijke een notitie van het ministerie van financiën. Daar staat: “Een fors deel van de groei van de huurtoeslagen wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal studenten dat in zelfstandige woonruimte gehuisvest is (…) “ Volgens de beschikbare statistieken gaat ongeveer 100 miljoen euro aan huurtoeslag naar studenten”. Dat staat te lezen in een concept ombuigingslijst versie mei 2016. Ambtenaren adviseren hier dus fors te bezuinigen op de huurtoeslag voor studenten. Deze maatregel behoeft volgens de samensteller van het concept wel een wetswijziging.

Reactie Albert de Vries

Tweede Kamerlid Albert (PvdA) zegt dat de ombuigingslijst een ambtelijk idee is. Albert zegt: “U citeert nu uit een studie. Er is afgesproken in het kabinet, dat in er bij elk beleidsterrein wordt gekeken wordt, als er twintig procent bezuinigd moet worden, wat zou er dan kunnen? Een van de ideeën was het afschaffen van de huurtoeslag van studenten. Het is een ambtelijk idee, dat de Kamer nog niet heeft bereikt. En als het de Kamer ooit bereikt, wat de PvdA betreft meteen van tafel gaat. Ook studenten hebben recht op kwailtatief goede huisvesting. Als dat een prijs heeft die ze niet kunnen bereiken, is het in dit land zo geregeld dat je dan huurtoeslag krijgt. Natuurlijk moeten we oppassen dat pandjesbazen daar niet van gaan profiteren, maar afschaffen is geen sprake”.

Recht om naar de Huurcommissie te gaan

“Ik vind dat studenten het recht om naar de huurcommissie te gaan. Ik ben nog met de minister aan het bakkeleien met de minister. Als er een uitspraak van de Huurcommissie is, moet de verhuurder aangepakt kunnen worden. Er zijn ook verhuurders die een woning hebben die minder punten hebben dan de liberalisatiegrens. Dan gaat die niet alleen teveel huur heffen aan de verhuurder, maar dan doet die ook aan belastingontwijking. Ik vind echt dat dat aangepakt moet worden. Ik heb de minister daar ook naar gevraagd. Als ik zie dat er in de uitspraken van de Huurcommissie er in 35% van de gevallen een overtreding plaats vindt, en dan ook over de liberalisatiegrens. Het gaat om bedragen van tweehonderd, vierhonderd euro per maand. Dan denk ik wel dat er een reden is om het aan te pakken. En als die verhuurder dan ook nog eens de verhuurdersheffing niet betaalt, is er een dubbele reden om op te treden.”

Toch kunnen gemeenten veel meer doen Zeker sinds de wijziging van woningwet, vorig jaar. Albert de Vries: “De PvdA heeft ervoor gezorgd, bij de wijziging van de woningwet vorig jaar, dat er een maatregel is waardoor pandjesbazen aangepakt kunnen worden. Als ze brandveiligheid veronachtzamenof overbewoning toestaan of idiote huurprijzen vragen, dan kunnen ze een gele kaar5t voorgehouden worden door de gemeente waarna ze moeten verbeteren. En als er in zo’n pand opnieuw zoiets voorkomt dan kan hij de rode kaart krijgen en dan neemt de gemeente het beheer van die panden over. Dat zijn heel verstrekkende maatregelen maar in sommige steden is het ook nodig.”