van wie is de stad frontheader

Omwonenden boos op verhuurder, teleurgesteld op gemeente

Nanneke en Gerbrand Groen wonen in de Nieuwe Boteringestraat. Ze wonen er met veel plezier en hebben dat sinds 2011 altijd gedaan, maar het echtpaar overweegt te verhuizen. ,,We wonen hier heel leuk, maar Wim Bulten verknalt het,” zegt het echtpaar. ,,We krijgen veel minder zonlicht door Bultens optoppraktijken. En van die dakgoot word je al helemaal niet vrolijk.”

pand bulten, omwonende

Het echtpaar Groen woont sinds 2011 in de Nieuwe Boteringestraat. De straat zit ‘op slot’, zo wordt hen verteld. De limiet van de 15%-norm is behaald. De gemeente mag geen ontrekkingsvergunningen meer toekennen, omdat het maximum aan studentenkamers in de straat is behaald.

In 2012 dient kamerverhuurder Wim Bulten een verzoek in om het pand naast Groens woning voor de kamerverhuur te verbouwen. Deze wordt afgewezen, want de 15%-norm is behaald. Een maand later dient hij het verzoek opnieuw in. Dit keer keurt de gemeente het goed. Een mogelijke verklaring is het wegvallen van een eerder goedgekeurd verzoek. Wanneer een ontrekkingsvergunning teruggedraaid wordt, kan iemand anders’ vergunning goedgekeurd worden. Echter vermoedt de familie Groen dat er sprake is van te innige vriendschap tussen gemeente en verhuurder. 

In november 2012 dient Bulten een bouwvergunning in voor het ‘intern verbouwen van het pand en het vergroten van de kap’, zo schrijft de Gezinsbode. Op het eerste ogenblik ziet het echtpaar er geen kwaad in, maar later blijkt dat er twee verdiepingen op gebouwd worden. ,,Dat was niet volgens de omschrijving in de krant,” reageert het echtpaar teleurgesteld.

Tijdens de verbouwing hebben bouwvakkers de dakgoot van het echtpaar kapotgemaakt en hun eigen dakgoot daarop aangesloten. ,,Dat kan de dakgoot helemaal niet aan. Als het regent dan overstroomt hij snel. Het veroorzaakt veel rommel buiten.”

Het echtpaar heeft Bulten erop aangesproken. ,,Bulten was kortaf en reageerde hierop met: ‘Die dakgoot werkt toch. Regels zijn regels, daarom zijn er ook zo veel afgevoerd tijdens de oorlog.’ Het is een gevaarlijke man en niet voor rede vatbaar. Je kunt niet met hem overleggen.”

DSC_0118

 

In de Schildersbuurt laten omwonenden zich ook negatief uit over het contact met Bulten. Een man die anoniem wil blijven zegt: ,,Het is een aimabele en charmante man, maar als je het niet met hem eens bent, kan hij gevaarlijk worden. Hij intimideert en verwijst geregeld naar de Holocaust.”
Bulten verschuilt zich achter zijn vergunningen, die worden door de gemeente goedgekeurd en dan heeft de verhuurder wettelijk gezien alle vrijheid zijn plannen uit te voeren. Omwonenden kunnen daar weinig meer tegenin brengen.

De gemeente Groningen is geregeld laks met zijn vergunningen merken omwonenden. Ze worden onjuist, onduidelijk of te laat gepubliceerd, zodat buurtbewoners weinig tijd hebben bezwaar te maken of lastig kunnen inbeelden hoe het gaat worden.

,,Het grootste probleem zit hem echter in de huidige bestemmingsplannen,” zegt Peter Michiel Schaap, coördinator van Platform voor Groninger Architectuur en Stedenbouw (GRAS). ,,Die laten veel ruimte over voor het optoppen, verbouwen en uitbouwen van woningen. Vroeger werd veel gelaten uit fatsoen. Het bouwen van een flat in iemands tuin, dat deed je niet. Nu is het nodig om de bestemmingsplannen aan te passen, zodat dergelijke praktijken worden verboden.”

De gemeente presenteert binnen enkele weken een nieuw bestemmingsplan waarbinnen de uit-, op- en aanbouw van woningen verder wordt beperkt. Lees hier het interview met wethouder Roeland van der Schaaf waarin hij dit plan toelicht.

Buurtbewoners van de Schildersbuurt zetten een ‘derde Schildersbuurt’ op, een organisatie die activiteiten organiseert voor buurtbewoners. Op die manier hoopt de wijk een gemeenschappelijk gevoel te creëren waardoor steeds langer blijvende bewoners in de wijk komen.

Bulten herkent de reacties van omwonenden. Hij heeft dagelijks te maken met buurtbewoners die hem aanspreken: ,,In goede harmonie en begrip van beide kanten kan er veel bereikt worden, maar vaak benaderen omwonenden mij onvriendelijk. Als ik daar dan op reageer, interpreteren zij dat als intimidatie. Veel klachten zijn ongegrond. Ik heb gewoon een vergunning gekregen voor de bouwwerkzaamheden. Wanneer ze het er niet mee eens zijn, moeten ze bezwaar maken bij de gemeente.”
De verhuurder merkt dat de angsten van de mensen gericht zijn op studenten. ,,Mensen hebben veel vooroordelen over studenten. Ze zijn van tevoren al bang voor overlast als lawaai en troep. Ik probeer die overlast juist te vermijden door het pand er van buiten netjes uit te laten zien en troep op straat direct op te halen.”
Bultens optoppingen vormen een uitvoerig besproken onderwerp binnen de gesprekken met omwonenden. ,,Wettelijk gezien, doe ik niks verkeerd. Sommige mensen vinden het lelijk, andere vinden het mooi. Dat is een kwestie van smaak. Maar binnen vijf jaar ben je eraan gewend.”

HOME